Karta Rfid

Zhvillim i programeve komjuterike sipas kerkesave specifike. Asistence dhe mirembajtje.